9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Το 4ο μυθιστόρημα  "Αλύτρωτα Πνεύματα" από την τετραλογία του Δημήτρη Γεωργά παρουσιάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY