9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

 

Η βιβλιοθήκη Αγ. Ι. Ρέντη ενισχύθηκε, πρόσφατα, με νέους τίτλους βιβλίων λογοτεχνικού χαρακτήρα γραμμένα στη γερμανική γλώσσα.. Τα νέα βιβλία απευθύνονται σε παιδιά κι ενήλικες που επιθυμούν να εξασκήσουν το λεξιλόγιό τους ή και να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στη συγκεκριμένη γλώσσα. Να σημειωθεί ότι τα βιβλία είναι δωρεά από το Ινστιτούτο Goethe.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY