9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

 

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ακαδημία Γονέων-Εφηβεία από το Α έως το Ω", το οποίο αποτελεί πρόγραμμα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού, πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη Νίκαιας, η 4η Συνάντηση την οποία οργάνωσε το Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με θέμα: "Σεξουαλική υγεία και σεξουαλική αγωγή στην εφηβεία".

 

Η παιδίατρος κ. Αδαμαντία Ξεκαλάκη, επιστημονική συνεργάτης της Μ.Ε.Υ., μίλησε για την ηλικία της εφηβείας η οποία αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο στη ζωή του ατόμου για την ανάπτυξη της σεξουαλικότητας, καθώς και για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων. Επίσης ανέλυσε το θέμα της επικοινωνίας των γονέων με το έφηβο παιδί τους για τις σεξουαλικές σχέσεις.

Συντονίστρια ήταν η κ. Μυρσίνη Παππά Msc, επισκέπτρια Υγείας στο Γ.Ν. Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων".

ουαρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ακαδημία Γονέων-Εφηβεία από το Α έως

το Ω", το οποίο αποτελεί πρόγραμμα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) του Νοσοκομείου Παίδων Π. &

Α. Κυριακού, πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη Νίκαιας, η 4η Συνάντηση την οποία οργάνωσε το Τμήμα

Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με θέμα: “Σεξουαλική υγεία και σεξουαλική αγωγή στην

εφηβεία” .

Η παιδίατρος κ. Αδαμαντία Ξεκαλάκη, επιστημονική συνεργάτης της Μ.Ε.Υ., μίλησε για την ηλικία της

εφηβείας η οποία αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο στην ζωή του ατόμου για την ανάπτυξη της

σεξουαλικότητας, καθώς και για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων. Επίσης ανέλυσε το θέμα

της επικοινωνίας των γονέων με το έφηβο παιδί τους για τις σεξουαλικές σχέσεις.

Συντονίστρια είναι η κ. Μυρσίνη Παππά Msc, επισκέπτρια Υγείας στο Γ.Ν. Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων"

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ακαδημία Γονέων-Εφηβεία από το Α έως

το Ω", το οποίο αποτελεί πρόγραμμα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) του Νοσοκομείου Παίδων Π. &

Α. Κυριακού, πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη Νίκαιας, η 4η Συνάντηση την οποία οργάνωσε το Τμήμα

Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με θέμα: “Σεξουαλική υγεία και σεξουαλική αγωγή στην

εφηβεία” .

Η παιδίατρος κ. Αδαμαντία Ξεκαλάκη, επιστημονική συνεργάτης της Μ.Ε.Υ., μίλησε για την ηλικία της

εφηβείας η οποία αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο στην ζωή του ατόμου για την ανάπτυξη της

σεξουαλικότητας, καθώς και για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων. Επίσης ανέλυσε το θέμα

της επικοινωνίας των γονέων με το έφηβο παιδί τους για τις σεξουαλικές σχέσεις.

Συντονίστρια είναι η κ. Μυρσίνη Παππά Msc, επισκέπτρια Υγείας στο Γ.Ν. Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων"

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY