9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Την παγκόσμια ημέρα του παιδικού παιδοκού βιβλίου διοργάνωσε η ομάδα για την ανάγνωση και δημιουργία βιβλιοθηκών του Ροδαυγή του συλλόγου για άτομα ΑνNυ, στην πολυκεντρική νεολαία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με την καλλιτεχνική συγγραφέα Θεοδοσία Αργυράκη Ασαργιώτακη, εθελοντότρια, εκπαιδευτική συντονίστρια της ομάδας, και το βιβλίο της σου χαρίσω το φτερό μου.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY