9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Τον σπουδαίο Αρχαίο Ελληνικό,Μινωικό πολιτισμό, γνώρισε η ομάδα ανάγνωσης και δημιουργίας οι βιβλιοταξιδευτές, του συλλόγου ΑμεΝυ η Ροδαυγή, με την εκπαιδευτική ξενάγηση από την Προισταμένη Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αρχαιολικού Μουσείου Ηρακλείου κα Κατερίνα Αθανασάκη, την μελέτη, αφήγηση του βιβλίου "ο θησαυρός του λαβυρίνθου και οι εφτά σφραγίδες και εικαστική δράση με την συγγραφέα εικαστικό, Θεοδοσία Αργυράκη-Ασαργιωτάκη, εθελόντρια εκπαιδεύτρια του συλλόγου,  συντονίστρια της ομάδας ανάγνωσης και δημιουργίας οι βιβλιοταξιδευτές.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY