9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

 

Ένα όμορφο ταξίδι σε άλλες επόχες, και άλλες χώρες πραγματοποιήσαμε την Τρίτη 3/7 στη Βιβλιοθήκη Αγ. Ι. Ρέντη. Με αφετηρία, τις φωτογραφίες οι μικροί μας φίλοι - με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού Ελένης Τάτσιου- κατέγραψαν δεδομένα της εκάστοτε εποχής (ιστορικά και κοινωνικά).

Επιπλέον, παρατήρησαν τις τεχνικές και τους χρωματισμούς της κάθε φωτογραφίας. Τέλος, τα παιδιά "ζωντάνεψαν" τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές των φωτογραφιών. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη Τάτσιου, και τους μικρούς μας φίλους!!!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY