9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Με το διαφανές καράβι τους βιβλιοπωλείο του συλλόγου ΑΜΕΝΥ Η Ραδαγή ταξίδεψαν στους ανοιχτούς ορίζοντες του κόσμου και γιορτάσαν την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.Το συντονισμό της εκδήλωσης επιμελήθηκε η εθελοντική συντονιστής εκπαιδευτής της ομάδας, βιβλιοταξιδευτές της ροδαυγής, Θεοδοσία Αργυράκη-Ασαργιωτάκη

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY