9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

«ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΟΙΗΣΗ» 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21η Μαρτίου) 

προκηρύσσει τον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, με θέμα

«Οι Μαθητές Γράφουν Ποίηση»!

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Το θέμα των ποιημάτων που θα υποβληθούν είναι ελεύθερο και ο κάθε μαθητής μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, με ένα μόνο ποίημα. 

Τα ποιήματα που θα διακριθούν θα λάβουν βραβεία, επαίνους ή διακρίσεις, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους μαθητές θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 31η Μαΐου του 2014.

Οι μαθητ

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY