9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

βέλτιστες-πρακτικές (1)

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, κάθε βιβλιοθήκη θα πρέπει να έχει 3 τουλάχιστον έγγραφα για να θεωρείται οργανωμένη σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο.Το έγγραφο της "Πολιτικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Συλλογών", το έγγραφο για το "Επιχειρησιακό…
Read more…