9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

ελληνικεςβιβλιοθηκες (1)

Τα τελευταία χρόνια, οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο φαίνεται να αντιμετωπίζουν μία κρίση ταυτότητας. Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δωρεάν πρόσβαση σε υλικό ψηφιακής μορφής, τις ωθούν προσωρινά στο περιθώριο. Όμως,…
Read more…