9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

φοίνικας (1)

Καθώς οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης συνεχίζουν να εξελίσσονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, η ανησυχία για το μέλλον των εντύπων και του "βιβλίου" παραμένει βασική για την ύπαρξη τους.…
Read more…