9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Η βιβλιοθήκη είναι ένας παλιός θεσμός με καταβολές από τη βιομηχανική κοινωνία. Οι καιροί ωστόσο αλλάζουν, η πληροφόρηση έχει προχωρήσει από την αναλογική έντυπη μορφή στην ψηφιακή μορφή του Διαδικτύου. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν αναπτύξει επιτυχημένα "επιχειρηματικά μοντέλα" για τη διάχυση της γνώσης με το δανεισμό βιβλίων και έντυπων συλλογών όμως, αυτό το μοντέλο πρόκειται να υποστεί δραματικές αλλαγές. Νέες στρατηγικές απαιτούνται προκειμένου οι βιβλιοθήκες να έχουν μέλλον ως χρήσιμα ιδρύματα για τους πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.Η παρουσίαση αναφέρεται σε θέματα όπως: " Οι προκλήσεις της σύγχρονης ηλεκτρονικά προσανατολισμένης δημοκρατίας. Γιατί να ανοίγουμε βιβλιοθήκες στην κοινωνία της υψηλής τεχνολογίας; Πέρα από το βιβλίο. Γιατί και πως να δημιουργήσει κανείς ενιαίες διαδικτυακές βιβλιοθήκες. Πως να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες της άμεσης προώθησης και της δημιουργίας περιεχομένου του web 2.0. Δημιουργία "λογότυπων" ή "κόσμων" που αγκαλιάζουν τόσο το διαδίκτυο όσο και το φυσικό χώρο κατ' επιλογή.

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY