9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

'Ετσι κι αλλιώς οι πανεπιστημιάκες βιβλιοθήκες είναι στο προσκήνιο με τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχουν προκύψει. Θα βοηθούσε τον όποιο διάλογο αναπτύσσεται η συζήτηση με αφορμή τη διακήρυξη του Taiga forum Οι δέκα δηλώσεις που περιλαμβάνονται εκεί, προκλητικές οι περισσότερες, αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό σοφίας, ευσεβών πόθων, ανυπομονησίας, δέσμευσης από 50 βιβλιοθηκονόμους και διευθυντές πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, οι οποίοι συμμετείχαν στο τέταρτο φόρουμ που έγινε στο Ντένβερ στις 22 Ιανούαρίου του 2009. Βρισκω ενδιαφέρουσα τη διακήρυξη και πιστεύω ότι θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για μία συζήτηση και στη χώρα μας για το ρόλο και τη δυναμική των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Εξίσου ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι για όλες τις βιβλοθήκες η συζήτηση για ένα πλαίσιο αρχών, παραμέτρων που η επιτυχημένη υλοποίησή τους θα εξασφάλιζε ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται. Η ποιότητα άλλωστε είναι το ζητούμενο και στη σημερινή εποχή.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY