9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, κάθε βιβλιοθήκη θα πρέπει να έχει 3 τουλάχιστον έγγραφα για να θεωρείται οργανωμένη σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο.Το έγγραφο της "Πολιτικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Συλλογών", το έγγραφο για το "Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης" και το "Πλάνο Καταστροφών".Επισκεφθείτε το site http://www.acqweb.org/cd_policy.html, "Acqweb's Directory of Collection Development Policies on the Web" για να ενημερωθείτε/εξοικειωθείτε με το έγγραφο. Προσωπικά το θεωρώ πολύ χρήσιμο.Στο 2ο Συνέδριο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών θα υπάρχει ομιλία/παρουσίαση του θέματος. Μιας και αποτέλεσε το θέμα της πρόσφατης διπλωματικής μου ευχαρίστως να βοηθήσω/καθοδηγήσω όποιον επιθυμεί να προχωρήσει στην δημιουργία του.

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY