9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

All Posts (11210)

'Ετσι κι αλλιώς οι πανεπιστημιάκες βιβλιοθήκες είναι στο προσκήνιο με τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχουν προκύψει. Θα βοηθούσε τον όποιο διάλογο αναπτύσσεται η συζήτηση με αφορμή τη διακήρυξη του…
Read more…
Comments: 0
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, κάθε βιβλιοθήκη θα πρέπει να έχει 3 τουλάχιστον έγγραφα για να θεωρείται οργανωμένη σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο.Το έγγραφο της "Πολιτικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Συλλογών", το έγγραφο για το "Επιχειρησιακό…
Read more…
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 2.0Φίλοι, στη σελίδα αυτή θα βρείτε όσες ιστοσελίδες ελληνικών βιβλιοθηκών (ή έστω λειτουργούν στην Ελλάδα) που…
Read more…
Όταν έλαβα την πρώτη ενημέρωση σχετικά με το Future Library και αφού διάβασα τους σκοπούς και στόχους της κίνησης ομολογώ πως συγκινήθηκα. Μια εκσυγχρονισμένη δράση προωθημένη μέσα από ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Ένιωσα να διακατέχομαι από μια…
Read more…
Τα τελευταία χρόνια, οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο φαίνεται να αντιμετωπίζουν μία κρίση ταυτότητας. Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δωρεάν πρόσβαση σε υλικό ψηφιακής μορφής, τις ωθούν προσωρινά στο περιθώριο. Όμως,…
Read more…
Η βιβλιοθήκη είναι ένας παλιός θεσμός με καταβολές από τη βιομηχανική κοινωνία. Οι καιροί ωστόσο αλλάζουν, η πληροφόρηση έχει προχωρήσει από την αναλογική έντυπη μορφή στην ψηφιακή μορφή του Διαδικτύου. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν αναπτύξει…
Read more…
Καθώς οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης συνεχίζουν να εξελίσσονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, η ανησυχία για το μέλλον των εντύπων και του "βιβλίου" παραμένει βασική για την ύπαρξη τους.…
Read more…